Pelajar-pelajar kami dibenarkan menggunakan kemudahan-kemudahan di Pusat Tuisyen Studio Ilmu untuk mengendalikan kumpulan belajar (study group) mereka secara percuma.

Study Group Di Pusat Tuisyen Studio Ilmu, Kajang
StudyGroup Di Pusat Tuisyen Studio Ilmu, Kajang
Colors