Di Pusat Tuisyen Studio Ilmu, kami menyediakan perpustakaan mini untuk kemudahan para pelajar kami. Para pelajar kami bukan sahaja boleh membaca buku - buku di perpustakaan mini kami, malah mereka juga dibenarkan meminjam mana - mana buku kami untuk mengulang kaji di rumah dengan PERCUMA!

Perpustakaan Mini Di Pusat Tuisyen Studio Ilmu, Kajang
Perpustakaan Mini Di Pusat Tuisyen Studio Ilmu, Kajang
Colors